Ψάχνουμε συνεχώς χρησιμοποιημένες εκτυπωτικές μηχανές. Αναμένουμε με ενδιαφέρον την προσφορά σας.
Στείλτε μας εδώ την προσφορά σας >>

Παραμείνετε συνεχώς ενημερωμένοι για τις τρέχουσες προσφορές μας.
Παραγγείλετε εδώ τον κατάλογο μηχανών μας >>

Βιβλιογραφική διεύθυνση

Hans C. Winckler Trading
Schierenberg 68a
22145 Hamburg (Germany)
τηλ: +49 (0) 40 63 90 80 - 0
Fax: +49 (0) 40 63 90 80 - 20
Info@hc-winckler.de

Ιδιοκτήτης: Hans Christoph Winckler

Γραφείο πρωτοκόλλου Amtsgericht Hamburg
Αριθμός πρωτοκόλλου: HRA 83732

Αριθμός φορολογικού μητρώου ΦΠΑ:
DE 119020389

Πραγματοποίηση και τεχνική υποστήριξη αυτών των σελίδων διαδικτύου:
Thorsten Hagen
dieSachbearbeiter.de
Andreas Essenberger
essenbergerneuemedien.de

Adhesion reference:
Despite careful contentwise control we take no adhesion for contents from external links. For content of linked sites their operators are responsible.