Ψάχνουμε συνεχώς χρησιμοποιημένες εκτυπωτικές μηχανές. Αναμένουμε με ενδιαφέρον την προσφορά σας.
Στείλτε μας εδώ την προσφορά σας >>

Παραμείνετε συνεχώς ενημερωμένοι για τις τρέχουσες προσφορές μας.
Παραγγείλετε εδώ τον κατάλογο μηχανών μας >>


Gathering/collating

αναφορά Изготовитель Модель Год выпуска Тираж διαθεσιμότητα πληροφορίες
12455 Uchida UC 8000 immediately
with Bookletmaker Kasfold HCS 5000 , for stichting and folding